Psixologiya

Academic degree: Bakalavr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime Evening Externally
Study period 4 yil 4.5 yil 5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta 24 kun
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 18 mln 16 mln 14 mln

Pedagоgika

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime Evening Externally
Study period 4 yil 4.5 yil 5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta 24-kun
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 18 mln 16 mln 14 mln

Maktabgacha ta’lim

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime Evening Externally
Study period 3 yil 3.5 yil 4 yil
One semester 15 hafta 15 hafta 24-kun
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 18 mln 16 mln 14 mln

Defektоlоgiya (Lоgоpediya)

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime Evening Externally
Study period 4 yil 4.5 yil 5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta 24-kun
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 18 mln 16 mln 14 mln

Bоshlang‘ich ta’lim

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime Evening Externally
Study period 4 yil 4.5 yil 5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta 24-kun
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 18 mln 16 mln 14 mln

Dizayn (Interyerni lоyihalash)

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime
Study period 4 yil
One semester 15 hafta
Weekly study load 30 soat
Prices 20 mln

Dizayn: liboslar dizayni

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime
Study period 4 yil
One semester 15 hafta
Weekly study load 30 soat
Prices 18 mln

Tarix (Xоrijiy Sharq mamlakatlari tarixi)

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime Evening Externally
Study period 4 yil 4.5 yil 5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta 24 kun
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 18 mln 16 mln 14 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish (Arab tili)

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime Evening
Study period 4 yil 4.5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish (O‘zbek tili)

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime Evening
Study period 4 yil 4.5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish (Rus tili)

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime Evening
Study period 4 yil 4.5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish (Ingliz tili)

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime Evening
Study period 4 yil 4.5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish (Turk tili)

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime Evening
Study period 4 yil 4.5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish (Mumtoz sharq tillari)

Academic degree: Bakalavr.
Reading system: Mоdul-kredit.

Form of education Daytime Evening
Study period 4 yil 4.5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln

Filologiya va tillarni o'qitish: xitoy tili

Academic degree: Bakalavr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime Evening
Study period 4 yil 4.5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln

Filologiya va tillarni o'qitish: Koreys tili

Academic degree: Bakalavr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime Evening
Study period 4 yil 4.5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln

Iqtisodiyot

Academic degree: Bakalavr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime Evening Externally
Study period 4 yil 4.5 yil 5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta 24-kun
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln 15 mln

Buxgalteriya hisobi

Academic degree: Bakalavr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime Evening Externally
Study period 4 yil 4.5 yil 5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta 24-kun
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln 15 mln

Soliqlar va soliqqa tortish

Academic degree: Bakalavr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime Evening Externally
Study period 4 yil 4.5 yil 5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta 24-kun
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln 15 mln

Moliya va moliyaviy texnologiyalar

Academic degree: Bakalavr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime Evening Externally
Study period 4 yil 4.5 yil 5 yil
One semester 15 hafta 15 hafta 24-kun
Weekly study load 30 soat 24 soat
Prices 19 mln 17 mln 15 mln

Dasturiy injiniring

Academic degree: Bakalavr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime
Study period 4 yil
One semester 15 hafta
Weekly study load 30 soat
Prices 20 mln

Pedagogika nazariyasi va tarixi

Academic degree: Magistr
Reading system: Kredit modul

Form of education Daytime
Study period 2 yil
One semester
Weekly study load
Prices 21 mln

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta'lim)

Academic degree: Magistr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime
Study period 2 yil
One semester
Weekly study load
Prices 21 mln

Ta'limda axborot texnologiyalari

Academic degree: Magistr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime
Study period 2 yil
One semester
Weekly study load
Prices 21 mln

Tarix

Academic degree: Magistr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime
Study period 2 yil
One semester
Weekly study load
Prices 20 mln

Lingvistika: arab tili

Academic degree: Magistr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime
Study period 2 yil
One semester
Weekly study load
Prices 23 mln

Lingvistika: ingliz tili

Academic degree: Magistr
Reading system: Kredit-modul

Form of education Daytime
Study period 2 yil
One semester
Weekly study load
Prices 23 mln