Psixologiya

Akademik daraja: Bakalavr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki Sirtqi
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil 5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta 24 kun
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 18 mln 16 mln 14 mln

Pedagоgika

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki Sirtqi
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil 5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta 24-kun
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 18 mln 16 mln 14 mln

Maktabgacha ta’lim

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki Sirtqi
O'qish muddati 3 yil 3.5 yil 4 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta 24-kun
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 18 mln 16 mln 14 mln

Maxsus pedagogika: logopediya

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 18 mln 16 mln

Bоshlang‘ich ta’lim

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki Sirtqi
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil 5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta 24-kun
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 18 mln 16 mln 14 mln

Dizayn: Interyerni lоyihalash

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi
O'qish muddati 4 yil
Bir semestr 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat
Narxlar 20 mln

Dizayn: liboslar dizayni

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi
O'qish muddati 4 yil
Bir semestr 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat
Narxlar 18 mln

Tarix: Sharq mamlakatlari va mintaqalari bo‘yicha

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki Sirtqi
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil 5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta 24 kun
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 18 mln 16 mln 14 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish: arab tili

Akademik daraja: Bakalavr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish: rus tili

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish: turk tili

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln

Filоlоgiya va tillarni o‘qitish: mumtoz sharq tillari

Akademik daraja: Bakalavr.
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln

Filologiya va tillarni o'qitish: xitoy tili

Akademik daraja: Bakalavr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln

Filologiya va tillarni o'qitish: Koreys tili

Akademik daraja: Bakalavr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln

Iqtisodiyot

Akademik daraja: Bakalavr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki Sirtqi
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil 5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta 24-kun
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln 15 mln

Buxgalteriya hisobi

Akademik daraja: Bakalavr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki Sirtqi
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil 5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta 24-kun
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln 15 mln

Soliqlar va soliqqa tortish

Akademik daraja: Bakalavr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki Sirtqi
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil 5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta 24-kun
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln 15 mln

Moliya va moliyaviy texnologiyalar

Akademik daraja: Bakalavr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi Kechki Sirtqi
O'qish muddati 4 yil 4.5 yil 5 yil
Bir semestr 15 hafta 15 hafta 24-kun
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat 24 soat
Narxlar 19 mln 17 mln 15 mln

Dasturiy injiniring

Akademik daraja: Bakalavr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi
O'qish muddati 4 yil
Bir semestr 15 hafta
Haftalik o'quv yuklamasi 30 soat
Narxlar 20 mln

Pedagogika nazariyasi va tarixi

Akademik daraja: Magistr
O'qish tizimi: Kredit modul

Ta'lim shakli Kunduzgi
O'qish muddati 2 yil
Bir semestr
Haftalik o'quv yuklamasi
Narxlar 21 mln

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta'lim)

Akademik daraja: Magistr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi
O'qish muddati 2 yil
Bir semestr
Haftalik o'quv yuklamasi
Narxlar 21 mln

Ta'limda axborot texnologiyalari

Akademik daraja: Magistr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi
O'qish muddati 2 yil
Bir semestr
Haftalik o'quv yuklamasi
Narxlar 21 mln

Tarix

Akademik daraja: Magistr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi
O'qish muddati 2 yil
Bir semestr
Haftalik o'quv yuklamasi
Narxlar 20 mln

Lingvistika: arab tili

Akademik daraja: Magistr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi
O'qish muddati 2 yil
Bir semestr
Haftalik o'quv yuklamasi
Narxlar 23 mln

Lingvistika: ingliz tili

Akademik daraja: Magistr
O'qish tizimi: Kredit-modul

Ta'lim shakli Kunduzgi
O'qish muddati 2 yil
Bir semestr
Haftalik o'quv yuklamasi
Narxlar 23 mln