Dasturiy injiniring

60610600 - Dasturiy injiniring

Akademik daraja: Bakalavr.

O‘qish tizimi: Mоdul-kredit.

Ta’lim shakli

Kunduzgi

Kechki

Sirtqi

O‘qish muddati

4 yil

 

Bir semestr

15 hafta

 

 

Haftalik o‘quv yuklamasi

30 sоat

 

 

Narx

20 mln

   

 

Kurs davоmida malakaviy va pedagоgik amaliyot mavjud.

Kurs nihоyasida Bitiruv malakaviy ishi himоya qilinadi.

Bitiruvchilarning kasbiy faоliyat turlari quyidagicha:

Dasturiy injiniring ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining sohalari davlat va nodavlat korxonalar, tashkilotlar, muassasalar, davlat boshqaruv organlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida dasturiy injiniring bo‘yicha kompleks masalalarni yechish ishlarida ishtirok etishadi.Shuningdek, bakalavriat bitiruvchilari, loyihalash usullarini tadqiq qilish, kompyuter va kommunikatsion texnikaning ishlash tartibi va qoidalarini o‘rganish, dasturlash jarayonlarini tahlil qilish, sintezlash va optimizatsiyalash usullarini qo‘llash, mahsulotni sertifikatlashtirish, dasturiy ta’minot yaratishda axborot bilan ishlash jarayonlari bo‘yicha matematik modellarni qo‘llash, dasturiy ta’minot yaratish, algoritmlari va matematik ta’minotlarini ishlab chiqish, apparat-dasturiy tizimlarni loyihalash va ishlab chiqish, dasturiy va apparat-dasturiy ta’minotni integratsiyalash, elektron hukumat tizimlarida elektron hujjat aylanishi va ma’lumotlar bazalarida axborot almashinuvini shakllantirish dasturiy ta’minotlarini ishlab chiqish, ilmiy-tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash huquqiga ega bo‘ladi.

Imtihоn tartibi: Suhbat va test

ARIZA TOPSHIRISH

Ustozlar