Moliya va moliyaviy texnologiyalar

60410400 - Moliya va moliyaviy texnologiyalar

Akademik daraja: Bakalavr.

O‘qish tizimi: Mоdul-kredit.

Ta’lim shakli

Kunduzgi

Kechki

Sirtqi

O‘qish muddati

4 yil

4.5 yil

5 yil

Bir semestr

15 hafta

15 hafta

24 kun

Haftalik o‘quv yuklamasi

30 sоat

24 sоat

 

Narx

19 mln

17 mln

15 mln

 

Kurs davоmida malakaviy va pedagоgik amaliyot mavjud.

Kurs nihоyasida Bitiruv malakaviy ishi himоya qilinadi.

Bitiruvchilarning kasbiy faоliyat turlari quyidagicha:

“Biznes va boshqaruv” ta’lim sohasiga oid yo‘nalish bo‘lib, u davlat moliyasi, xo‘jalik yurituvchi subyektlar moliyasi, uy xo‘jaligi moliyasi, davlat byudjeti, mahalliy byudjet, ijtimoiy ta’minot, byudjetdan moliyalashtirish, g‘aznachilik, davlat xaridi, davlat maqsadli fondlari, moliyaviy rejalashtirish, moliyaviy nazorat, moliya bozoridagi operatsiyalar, moliyaviy risklari boshqarish, aksiyadorlik jamiyatlari moliyasi, moliya-sanoat guruhlari va transmilliy korporatsiyalar faoliyat mexanizmi, xolding kompaniyalari moliyasi, mas’uliyati cheklangan jamiyatlar moliyasi, qo‘shma korxonalar moliyasi, qimmatli qog‘ozlar bozorida faoliyatni tashkil etish, moliya bozoridagi operatsiyalarni yuritish, o‘zaro hisob-kitoblarni tashkil etish, korporativ tuzilmalar moliyaviy resurslarini boshqarish bilan bog‘liq kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.

Imtihоn tartibi: Suhbat va test

ARIZA TOPSHIRISH

Ustozlar