Pedagogika nazariyasi va tarixi

70110101 - Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo'yicha)

Akademik daraja: Magistr

O‘qish tizimi: Kredit-modul

O'qish muddati: 2 yil

Bir yillik shartnoma miqdori: 21 mln

Kurs davоmida malakaviy va pedagоgik amaliyot mavjud.

Kurs nihоyasida Magistrlik dissertatsiyasi himоya qilinadi.

Bitiruvchilarning kasbiy faоliyat turlari quyidagicha:

- mazkur magistratura mutaxassisligi boʻyicha malaka talablari, oʻquv reja va fan dasturlarini ishlab chiqish va yangilash, ular asosida oʻquv jarayonini samarali amalga oshirish uchun mas'ul hamda o'z vakolat doirasida bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasiga javob beradigan oliy ta'lim tashkilotining boshqaruv xodimlari (rektor, prorektorlar, o'quv bo'limi boshlig'i, dekanlar va kafedra mudirlari) va professor-o'qituvchilari;
- magistratura mutaxassisligining o'quv rejasi va fan dasturlarini o'zlashtiruvchi oliy ta'lim tashkilotining talabalari;
- magistratura bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasini baholashni amalga oshiruvchi Davlat attestatsiya komissiyalari;
- ta'limni boshqarish boʻyicha vakolatli davlat organlari;- oliy ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirishni ta'minlovchi organlar;
- oliy ta'lim tizimini akkreditatsiya va sifatini nazorat qiluvchi vakolatli davlat organlari;- kadrlar buyurtmachilari va ish beruvchi tashkilot va korxonalar;

 

Imtihоn tartibi: Suhbat va test

 
ARIZA TOPSHIRISH

Ustozlar