Tarix

70220301 - Tarix (yo'nalishlar va faoliyat turi bo'yicha)

Akademik daraja: Magistr

O‘qish tizimi: Kredit-modul

O'qish muddati: 2 yil

Bir yillik shartnoma miqdori: 20 mln

Kurs davоmida malakaviy va pedagоgik amaliyot mavjud.

Kurs nihоyasida Magistrlik dissertatsiyasi himоya qilinadi.

Bitiruvchilarning kasbiy faоliyat turlari quyidagicha:

- mazkur magistratura mutaxassisligi bo‘yicha malaka talablari, o‘kuv reja va fan dasturlarini ishlab chiqish va yangilash, ular asosida o‘kuv jarayonini samarali amalga oshirish uchun masʼul hamda o‘z vakolat doirasida bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasiga javob beradigan oliy taʼlim tashkilotining boshqaruv xodimlari (rektor, prorektorlar, o‘kuv bo‘limi boshlig‘i, dekanlar va kafedra mudirlari) va professor-o‘kituvchilari;

- magistratura mutaxassisligining o‘kuv rejasi Va fan dasturlarini o‘zlashtiruvchi oliy taʼlim tashkilotining talabalari;

- magistratura bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasini baholashni amalga oshiruvchi Davlat attestatsiya komissiyalari;

- taʼlimni boshqarish bo‘yicha vakolatli davlat organlari;

- oliy taʼlim tashkilotlarini moliyalashtirishni taʼminlovchi organlar;

- oliy taʼlim tizimini akkreditatsiya va sifatini nazorat qiluvchi vakolatli davlat organlari;

- kadrlar buyurtmachilari va ish beruvchi tashkilot va korxonalar;

- oliy taʼlim tashkilotlariga o‘qishga kirayotgan bakalavriat bitiruvchilari va boshqa manfaatdor shaxslar.

 

Imtihоn tartibi: Suhbat va test

ARIZA TOPSHIRISH

Ustozlar