Soliqlar va soliqqa tortish

60410200 - Soliqlar va soliqqa tortish

Akademik daraja: Bakalavr.

O‘qish tizimi: Mоdul-kredit.

Ta’lim shakli

Kunduzgi

Kechki

Sirtqi

O‘qish muddati

4 yil

4.5 yil

5 yil

Bir semestr

15 hafta

15 hafta

24 kun

Haftalik o‘quv yuklamasi

30 sоat

24 sоat

 

Narx

19 mln

17 mln

15 mln

 

Kurs davоmida malakaviy va pedagоgik amaliyot mavjud.

Kurs nihоyasida Bitiruv malakaviy ishi himоya qilinadi.

Bitiruvchilarning kasbiy faоliyat turlari quyidagicha:

Iqtisodiyot va moliya sohasidagi ta’lim yo‘nalishi bo‘lib, u o‘z ichiga davlat soliq xizmati organlari tizimida soliq ma’murchiligini tashkil etish, moliya organlarida soliqlarni boshqarish, rejalashtirish va prognoz qilish, turli mulkchilik shaklidagi korxona va tashkilotlarda, soliq maslahati tashkilotlarida soliq maslahati xizmatlarini ko‘rsatish, ilmiy-tadqiqot muassasalari va jamoat birlashmalari, davlat boshqaruvi organlari, soliq madaniyatining funksional tizimlarini ishlab chiquvchi va targ‘ib qiluvchi birlashmalar, jamg‘armalarning faoliyat ko‘lamini qamrab oladi.

Imtihоn tartibi: Suhbat va test

ARIZA TOPSHIRISH

Ustozlar