Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta'lim)

70110501 - Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta'lim)

Akademik daraja: Magistr

O‘qish tizimi: Kredit-modul

O'qish muddati: 2 yil

Bir yillik shartnoma miqdori: 21 mln

Kurs davоmida malakaviy va pedagоgik amaliyot mavjud.

Kurs nihоyasida Magistrlik dissertatsiyasi himоya qilinadi.

Bitiruvchilarning kasbiy faоliyat turlari quyidagicha:

- mazkur magistratura mutaxassisligi boʻyicha malaka talablari, o'quv reja va fan dasturlarini ishlab chiqish va yangilash, ular asosida o'quv jarayonini samarali amalga oshirish uchun mas'ul hamda o'z vakolat doirasida bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasiga javob beradigan oliy ta'lim tashkilotining boshqaruv xodimlari (rektor, prorektorlar, o'quv bo'limi boshlig'i,
- dekanlar va kafedra mudirlari) va professor-o'qituvchilari;
- magistratura mutaxassisligining o'quv rejasi va fan dasturlarini o'zlashtiruvchi oliy ta'lim tashkilotining talabalari;
- magistratura bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasini baholashni amalga oshiruvchi Davlat attestatsiya komissiyalari;
- ta'limni boshqarish bo'yicha vakolatli davlat organlari;
- oliy ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirishni ta'minlovchi organlar;
- oliy ta'lim tizimini akkreditatsiya va sifatini nazorat qiluvchi vakolatli davlat organlari;
- kadrlar buyurtmachilari va ish beruvchi tashkilot va korxonalar;
- oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirayotgan bakalavriat bitiruvchilari va boshqa manfaatdor shaxslar.

 

Imtihоn tartibi: Suhbat va test

ARIZA TOPSHIRISH

Ustozlar